อนุทิน 164034 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๗๕

มิมี…มาตรฐานเดียวบนโลกนี้…เพียงแต่จะอยู่อย่างไรกับหลายมาตรฐานนี้ให้ได้เท่านั้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)