อนุทิน 164026 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๗๓

แค่รู้ว่า…”ทำไม…การศึกษาจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน”…Reskill + UpSkill + Creative = Futureskill…คนทำงานเกี่ยวกับคน หมั่นเรียนรู้และศึกษาทั้งระบบเก่า + ใหม่ จะทำให้เข้าใจในเรื่องของ “การพัฒนามนุษย์” ได้เป็นอย่างดี เพราะนี่คือ “การพัฒนามนุษย์…ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึิ้น”

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)