อนุทิน 164025 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๗๒

ความรู้…มีวันหมดอายุ เหมือนฉันเขียนในบันทึกของ Gotoknow เลย…คิดเหมือนบนความแตกต่าง…”ความคิดของฉัน ก็มิจำเป็นต้องเหมือนใคร”

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)