อนุทิน 164005 - prayat duangmala

ปิดเทอมสำหรับเด็ก..แต่ครูก็มีงานให้ทำต่อเนื่อง..ทั้งแผนปฏิบัตการและแผนพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์..อีกทั้ง sar การสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปี

เขียน 16 Apr 2019 @ 14:54 ()


ความเห็น (0)