อนุทิน 164001 - ต้นโมกข์

Useful English

right = แน่นอน หรือจริงๆ ใช้ตามหลังวลีบุรพบท (prepositional phrase) เช่น

  1. It’s right next to the post office. มันอยู่ข้างๆที่ทำการไปรษณีย์จริงๆ

  2. He was sitting right next to Tom Cruise. เขาอยู่ข้างทอม ครูซจริงๆ

…………………………

เขียน 16 Apr 2019 @ 14:16 ()


ความเห็น (0)