อนุทิน 163979 - ผศ. อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์ ร่วมพิธีกตัญญู กตเวทิตาคุณ ท่าน ดร.ณรงค์ มงคลวณิช เนื่องในวันรำลึกผู้ก่อตั้ง 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม เทคโนโลยีสยาม(สยามเท็ค) และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามระดับอุดมศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ กทม.

เขียน 13 Apr 2019 @ 14:26 () แก้ไข 13 Apr 2019 @ 15:33, ()

คำสำคัญ (Tags) #งานรำลึกผู้ก่อตั้ง ดร.ณรงค์ มงคลวณิชความเห็น (0)