อนุทิน 163973 - ต้นโมกข์

Useful English

It’s worth+ it หรือ กริยาเติม ing = มันคุ้มค่าแล้วที่มันจะ….. หรือ it’s not worth+ it หรือ กริยาเติม ing = มันไม่คุ้มค่าที่จะ…. เช่น

  1. It’s not worth getting upset about it. มันไม่คุ้มค่าหรอกที่จะโมโหกับเรื่องดังกล่าว

  2. Ian loved that movie. It’s worth it. เอียนรักหนังเรื่องนั้น มันก็สมควรอยู่หรอก

…………………

เขียน 11 Apr 2019 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)