อนุทิน 163945 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๖๙

ประเทศไทย…ยังวัดคนทางด้านความรู้ มากกว่า ความสามารถที่แท้จริง…

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)