อนุทิน 163924 - อาจารย์ต้น

Useful English

การใช้ do, does, did ทั้งสามคำนี้บ่งบอกว่าประธานกำลังเน้นที่การทำกิจกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยที่เราใช้ do กับประธานพหูพจน์ หรือมากกว่าหนึ่ง เราใช้ does กับประธานเอกพจน์ หรือมีเพียงสิ่งเดียว อันเดียว ตัวเดียว คนเดียว และเราใช้ did กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตกับประธานทุกตัว เช่น

  1. In fact, I do love Madrid, but I prefer living in Barcelona. จริงๆแล้ว ฉันรักที่จะอยู่มาร์ดริด แต่ฉันชอบที่จะอยู่ที่บาร์เซโลนามากกว่า

  2. They did send me the email, but I haven’t replied yet. พวกเขาส่งอีเมล์ให้ฉันแล้ว แต่ฉันยังไม่ได้ตอบมันเลย

เขียน 04 Apr 2019 @ 18:46 ()


ความเห็น (0)