อนุทิน 163911 - ต้นโมกข์

4 สิ่งที่นักเรียนควรจะทำทุกๆวัน ตอนจบ

2.ทุกๆวัน นักเรียนควรจะถามมากกว่าตอบ

ทำไมนักเรียนจึงควรถามมากกว่าตอบคำถามหละ? แน่นอนว่าปริมาณไม่ใช่ประเด็น และคุณภาพก็ยังไม่เพียงพอ นอกเหนือจากสิ่งอื่นใด การที่นักเรียนมีแนวโน้มที่จะถามคำถามดีๆมากขึ้น ก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าพวกเขามีส่วนร่วม และมีความกระตือรือร้น, การเป็นเจ้าของ, ความเป็นตัวของตนเอง, และความหวัง (ลองจินตนาการดูว่า หากนักเรียนไม่มีความมั่นใจ หรือมีความมุ่งหวัง แน่นอนว่าจะถามคำถามที่ดีไม่ได้อย่างแน่นอน)

ถึงที่สุด พวกนักเรียนมีความสามารถในการถามด้วยตนเอง, ไม่มีการเตรียมล่วงหน้า, มีความสามารถอย่างหลากหลาย ในช่วงนั้น ครูสามารถช่วยนักเรียนในการฝึกทักษะนี้ในพุทธินิยม เช่น ความสามารถในการทำ และพฤติกรรมนิยม เช่น นักเรียนจะและมีแนวโน้มในการถาม เป็นต้น

  1. ให้นักเรียนนำสิ่งที่เรียนในชั้นเรียนไปสู่ชีวิตจริง

ทักษะนี้สำคัญมาก เพราะหากเด็กๆทำไม่ได้ แล้วจะมีประโยชน์อะไรในการเรียนหละ แนวทางในการนำสิ่งที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งก็คือการถามคำถามง่ายๆให้เด็กๆได้ตอบ เช่น ฉันรู้เรื่องอะไร ฉันจะรู้มันได้อย่างไร หรือ ฉันจะใช้สิ่งที่รู้ได้ที่ไหน อย่างไร กับใครบ้าง ฯลฯ

  1. ทุกๆวัน นักเรียนต้องมีความก้าวหน้า และความหวัง ความก้าวหน้า และ ความหวัง ไม่ใช่คำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือยังไม่มีความแจ่มชัดเลย บางวัน พวกมันเป็นสิ่งหายาก แต่บางวันพวกมันก็ผ่านนักเรียนไป นักเรียนที่ไม่มีความเชื่อมั่น, ความหวัง หรือแม้แต่การพัฒนา

แน่นอนว่าความหวังเป็นความคิดรวบยอดที่อยู่เหนือห้องเรียน ความเป็นไปได้ในการให้การศึกษาที่เด็กๆหมดหวังถือเป็นการศึกษาที่ผิดพลาด แต่โดยอุดมคติแล้ว ความก้าวหน้าเป็นสิ่งที่อยู่ในห้องเรียน และให้ความหวัง หากความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและการใช้ชีวิตตรงกันอย่างพอเพียง

แปลและเรียบเรียงจาก

Terry Heick. 4 Things Every Student Should Do Every Day

https://www.teachthought.com/learning/things-every-student-should-do-every-day/

เขียน 03 Apr 2019 @ 08:57 () แก้ไข 03 Apr 2019 @ 08:57, ()


ความเห็น (0)