อนุทิน 163909 - ต้นโมกข์

Useful English

What I like most = สิ่งที่เราชอบที่สุดเกี่ยวกับสิ่งนี้ หรือ What I like least = สิ่งที่เราไม่ชอบที่สุด เช่น

  1. What I like most about the movie of George Clooney is George Clooney himself. สิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวหนังของ George Clooney คือ ตัวของเขาเอง

  2. What I like least about the story when the dog dies. สิ่งที่ฉันไม่ชอบที่สุดเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้คือตอนสุนัขเสียชีวิต

เขียน 03 Apr 2019 @ 08:51 ()


ความเห็น (0)