อนุทิน 163898 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

ยาสามัญประจำใจ..ของผมก็คือ พากเพียร ขยัน มุ่งมั่น และอดทน เรียนรู้ สู้งาน บริหารจัดการโดยใช้ศาสตร์พระราชา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

เขียน 01 Apr 2019 @ 21:01 ()


ความเห็น (0)