อนุทิน 163897 - ต้นโมกข์

4 สิ่งที่นักเรียนควรจะทำทุกๆวัน ตอนที่ 1

รายการนี้สามารถเขียนได้ยาวเป็นวา แต่ไม่ต้องคิดอะไรมาก ครูทุกคนสามารถคิดขึ้นมาได้เองว่าสิ่งที่เหมาะกับนักเรียนในการทำทุกวันคืออะไร เช่น การคิดเชิงวิพากษ์, ความเห็นอกเห็นใจในสติปัญญาของคนอื่น, การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์, การให้ความสำคัญกับผู้อื่น, การลบข้อมูลที่ไม่สำคัญ, การสังเคราะห์ข้อมูลจากมุมมองที่หลากหลายมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่, การตัดสินใจ และสะท้อนถึงผลของการตัดสินใจนั้นด้วยวิธีการที่ทรงความหมาย และอื่นๆ

เราสามารถจะไปหาหนังสืออ่าน, เขียน, และวิจัยในเรื่องทักษะที่ไม่ใช้ความรุนแรง (soft skill) เช่น การสานต่อและแสดงให้เห็นซึ่งความพยายามมานะบากบั่น, การสร้างเพื่อนใหม่, และพูดคุยเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างความรู้, ทักษะ, และความสามารถหรือสมรรถนะ และข้อไหนที่พวกเด็กๆควรจะเน้นย้ำ

แต่ฉันคิดว่าสิ่งนี้ควรจะเป็นสิ่งเรียบง่าย และโดนใจ เพื่อให้ครูส่วนใหญ่ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ทำให้เด็กๆได้มีโอกาสเรียนรู้ รายการนี้เป็นสิ่งที่เธอสามารถมาดู เลือกเอาสักอย่างหนึ่ง และพยายามทำให้มันเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ โดยไม่เกี่ยวกับว่าคุณได้วางแผนไว้หรือไม่

รายการมีดังนี้

แปลและเรียบเรียงจาก

Terry Heick. 4 Things Every Student Should Do Every Day

เขียน 01 Apr 2019 @ 14:51 ()


ความเห็น (0)