อนุทิน 163895 - ต้นโมกข์

Useful English

To be bit like+ กริยาเติม ing หรือ คำนาม = มีลักษณะคล้ายของอีกอย่างหนึ่ง โดยรูปร่าง เช่น

  1. That’s drink is bid like vodka. น้ำนั่นคล้ายๆกับเหล้าวอดกา

  2. That house is bid like a palace. บ้านนั้นเหมือนกับพระราชวังเลยทีเดียว

เขียน 01 Apr 2019 @ 14:45 ()


ความเห็น (0)