อนุทิน 163892 - ต้นโมกข์

Useful English

Just because+ ประโยค, it doesn’t mean that+ ประโยค = นั่นเพราะว่า+ประโยค แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่า+ประโยค คือ การบอกว่าเพราะเป็นแบบนี้ แต่ยังทำอีกประการหนึ่งได้ด้วย เช่น

  1. Just because you’re old, ถึงแม้เธอจะอายุมาก, it doesn’t mean that you can learn English. แต่ไม่ได้หมายความว่าเธอจะเรียนอังกฤษไม่ได้

  2. Just because she’s smiling, it doesn’t mean she’s happy. ถึงแม้ว่าหล่อนจะยิ้ม แต่ไม่ได้หมายความหล่อนจะมีความสุขนะ

เขียน 31 Mar 2019 @ 18:35 ()


ความเห็น (0)