อนุทิน 163888 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๖๔

การเป็นผู้บริหารนั้น ใคร ๆ ก็เป็นได้…แต่การเป็นผู้บริหารที่ดีนี่สิ!!! ค่อนข้างจะเป็นกันได้ยากส์นิสนึง…คริ ๆ ๆ

ผู้บริหารสมัยก่อน…บอกเลยว่าวัดยากค่ะ

แต่ผู้บริหารสมัยนี้…สามารถวัดได้จาก “การมีวิสัยทัศน์…การมีสภาวะผู้นำ…การวางแผนกลยุทธ์…การมีศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน…การควบคุมตนเอง…และการสอนงานและการมอบหมายงาน” ค่ะ คริ ๆ ๆ…แล้วผู้บริหารทุกคนตอนนี้ เป็นแบบนี้หรือเปล่าาาาาา??? หรือว่าบอกไม่ได้ ก็เพราะฉันจะเป็นอ่ะ!!! คริ ๆ ๆ…Competency + Skill ที่คนไทยยังต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกนานค่ะ ขอบอก…เพราะนี่คือ กระบวนการในการพัฒนามนุษย์

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)