อนุทิน 163881 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๕๗

คนในอยากออก…คนนอกก็อยากเข้า อนิจจัง อนิจจา…คริ ๆ ๆ เรียนรู้กันไปค่ะ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)