อนุทิน 163880 - สายฝน อินศรีชื่น

ผู้ก่อการดีจังหวัดแพร่ ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแพร่ ในการประชุมพัฒนานโยบายสาธารณะตำบลจัดการตนเองและจิตอาสาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และ #ทีม4PWจังหวัดแพร่อย่างพวกเรา ก็ไม่พลาดที่จะร่วมเป็นผู้ก่อการดีเช่นกัน ในครั้งนี้เพื่อชี้แจงถึงความสำคัญและชี้ให้ถึงขั้นตอนในการเปิดประเด็นอย่างมีส่วนร่วม การหาแกนนำ เพื่อยกร่างธรรมนูญระดับพื้นที่ #เพื่อจังหวัดแพร่เพื่อการพัฒนา

เขียน 31 Mar 2019 @ 11:02 ()

คำสำคัญ (Tags) #ผู้ก่อการดี#จังหวัดแพร่#4PWความเห็น (0)