อนุทิน 163877 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๕๖

คนที่เข้าใจชีวิต เข้าใจธรรม เข้าใจในความเป็นจริงของโลก จะเป็นคนที่สามารถอยู่บนโลกนี้ได้อย่างคนที่เข้าใจโลกมนุษย์ และจะสามารถมีภูมิคุ้มกันชีวิตของตนเองได้อย่างสบาย

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)