อนุทิน 163853 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๙๔๗ ]

“เชียงใหม่ไนท์มาราธอน”

…………………………

มีป้ายที่ถนนแถวบ้าน เขียนว่า

โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานทางนี้

ในวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหวา่งเวลา ๒๑.๐๐ - ๐๔.๐๐ น.

เนื่องจากมีการแข่งขัน “เชียงใหม่ไนท์มาราธอน”

???

คำถาม คือ ฝ่ายจัดการแข่งขันไม่ได้ดูมลพิษทางอากาศเลยหรือไง

คืนนี้จะพุ่งขึ้นไปแตะ ๒๐๐ ug/m3

หรือว่าเขาต้องการฆ่านักวิ่งมาราธอนให้ตายเร็วขึ้น?

…………………………

เชียงใหม่ (ยามดึก)

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เขียน 29 Mar 2019 @ 23:16 ()

คำสำคัญ (Tags) #เชียงใหม่ไนท์มาราธอนความเห็น (0)