อนุทิน 163852 - ต้นโมกข์

ลักษณะ 6 ประการของการเรียนรู้: ความคิดการศึกษาของลำดับขั้นการเรียนรู้ ตอนจบ

ยุทธวิธีการคิด 36 วิธีในการช่วยให้นักเรียนต่อสู้ความสลับซับซ้อน (ต่อ)

ขอบเขตที่ 4: ตัวตน

  1. การเรียนรู้ในอนาคตในการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นแบบหัวข้อ

  2. จงถามคำถามในเชิงปัญญาหรือเฉพาะเกี่ยวกับมัน

  3. จำ หรือเล่าเรื่องลำดับขั้นในการเรียนรู้ หรือกระบวนการอภิปัญญา (metacognition) เกี่ยวกับตัวมัน

  4. มันสะดวกต่อการใช้ในลักษณะข้ามสาขา หรือสถานการณ์อื่นๆหรือไม่?

  5. บ่งชี้สิ่งที่พวกคนอื่นๆอาจไม่เข้าใจในตัวมัน

  6. จงวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในฐานะที่เป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้

แปลและเรียงจาก

Terry Heick. 6 Domain of Cognition: The TeachThought Learning Taxonomy

https://www.teachthought.com/critical-thinking/ho-they-get-it-a-new-simple-taxonomy-for-understanding/

เขียน 29 Mar 2019 @ 18:48 ()


ความเห็น (0)