อนุทิน 163849 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๕๕

ได้ข้อคิดว่า “การสอนคนนั้น…มันสำคัญมากกกกกก โดยเฉพาะเทคนิค วิธีการสอนคน เพราะการสอนของคนเรานั้น มิใช่เหมือนกัน มีทั้งเหมือนและแตกต่างกัน…รวมถึงคนที่ถูกสอนนั้น มีพื้นฐานมาเช่นไรนั้น เรามิอาจทราบได้ เพราะความพร้อม ความรู้ของคนเรานั้น ไม่เหมือนกันเสมอไป”

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)