อนุทิน 163848 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๕๔

การทำงานมีทั้งหน้ามือ - หลังมือ หากให้เปรียบเทียบ หรือไม่ก็ขาว - ดำ…ส่วนใหญ่ฉันจะชอบทำด้านขาว ๆ มากกว่า เพราะเห็นว่า การทำงานแบบขาว สิ่งที่เป็นผลของการกระทำนั้น ทำให้เห็นว่า…สิ่งที่จะตามมา มันจะเป็นเกราะป้องกันตัวของฉันเอง…สิ่งสำคัญ คือ ใจที่ไม่ทุกข์ ไม่ต้องมานั่งกังวล มาคอยแก้ปัญหาดังกล่าวตลอดเวลา…ซึ่งคงมิใช่ตัวฉันเป็นแน่…ทำให้ฉันได้พิสูจน์ตัวของฉันเองว่า “สิ่งใดที่ทำลงไปแล้ว จะเกิดผลต่อตัวของฉันเช่นไร สรุป คือ เลือกทำแต่ในสิ่งที่ขาว ๆ ไม่ดำและไม่เทา” คริ ๆ ๆ…อีกสิ่งที่สำคัญ คือ การไม่ยุแหย่ ไม่ป้ายสีให้ผู้อื่นได้รับเรื่องเดือดร้อนใจ เพราะถือว่า หากทำแบบนั้น นั่นคือ ระวัง!!! ผลกรรมที่จะได้รับ…และมันก็เป็นจริงเสมอว่า “ทำดีได้ดี…ทำไม่ดีก็ได้ในสิ่งที่ไม่ดี” ดังนั้น ฉันจึงเลือกกับการทำในสิ่งแรกมากกว่าสิ่งหลัง…และถือว่า “ทางใคร ก็ทางมัน” คริ ๆ ๆ…มิบังอาจก้าวล้ำเส้นทางของใคร ๆ ได้

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)