อนุทิน 163847 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๕๓

ช่วงบ่ายโมงครึ่งของวันนี้…เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริง…จากที่ฉันเป็นคณะกรรมการในแต่ละครั้งของเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย ทำให้ฉันเห็นอะไรในบางอย่างกับการทำงานของภาครัฐ…ฉันเก็บทุกเรื่องไว้เป็นบทเรียน เป็นครูในการสอนตนเองของฉันเสมอมา สิ่งใดดีฉันจะเก็บไว้และกระทำตาม แต่สิ่งใดไม่ดี ฉันจะไม่ขอทำตามแบบนั้นอย่างเด็ดขาด…ฉันขอสัญญา เพราะเรื่องอะไรที่ไม่ดีฉันจะขอเก็บเอามาเป็นครูสอนตนเองเท่านั้น ฉันได้เรียนรู้ในสิ่งดีและไม่ดีเหล่านั้น…สิ่งที่พึงกระทำได้ นั่นคือ การระมัดระวังตนเองในการทำงานให้มาก ๆ ไม่ว่าเรื่องใด ๆ หากผิดระเบียบ ผิดกฎหมาย ฉันจะไม่ขอทำ…นี่คือ ตัวของฉันเอง เพราะหากทำในสิ่งที่ดีก็ดีไป แต่ถ้าไม่ดีสิ่งนั้นมันจะกลับเข้าหาตัวของเราเอง…โลกนี้ มีอะไรให้ฉันได้เรียนรู้ตั้งเยอะแยะ!!!…หุหุหุ…โลกนี้ มันอันตรายยยยยยมาก ๆ…

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)