อนุทิน 163834 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๒๔๗

Hyperloop…เป็นอะไรที่น่าเรียนรู้มาก ๆ กับโลกในอนาคต คนรุ่นคุณโบ…จะทันเด็กรึ???…คริ ๆ ๆ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)