อนุทิน 163807 - ครูนอกระบบ

คำว่า”ครู” จะในระบบการศึกษาหรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ใครๆ เรียกว่า “กศน.” เป้าหมายเหมือนกัน พัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณภาพชีวตที่ดีขึ้น เป็นทรัพยากรคนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ แต่ครู กศน.เรามีหมวกหลายใบ หลายบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ฉะนั้นต้องศึกษาหาความรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นครู กศน.มืออาชีพ สิ่งสำคัญของเรา ครู กศน.ได้เห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ มีหน้าที่การงานที่ดี เป็นคนดีของครอบครัวและสังคมค่ะ

เขียน 26 Mar 2019 @ 21:12 ()

คำสำคัญ (Tags) #ความภูมิใจ#มืออาชีพ#เรือจ้าง#ครู กศน.ความเห็น (0)