อนุทิน 163806 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๙๔๕ ]

“ย้ายที่นั่งจนชิน”

…………………………

ตั้งแต่เป็นครูอยู่ในมหาวิทยาลัย เคยย้ายที่นั่งมาแล้วหลายครั้ง

ครั้งแรก … ย้ายลงจากชั้น ๘ ลงมาอยู่ชั้น ๑ ของอีกอาคารเก่าแก่

ครั้งที่สอง … ย้ายจากชั้น ๑ อาคารเก่าแก่ (ที่กำลังถูกทุบ) มาอยู่ชั้น ๒ อาคารการศึกษาพิเศษ

ครั้งที่จะถึงนี้ … ย้ายจากวิทยาเขตในเมืองไปอยู่วิทยาเขตนอกเมือง ๓๐ กิโลเมตร ย้ายทั้งคณะ

เห็นว่า จะเริ่มเซ็นชื่อทำงานตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ภาคเรียนหน้าก็คงสอนหลายวิทยาเขตตามเคย 555

ชินล่ะ เพราะภาคเรียนที่ผ่านก็ ๓ วิทยาเขต

…………………………

เชียงใหม่ (ยามเย็นย่ำ)

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เขียน 26 Mar 2019 @ 19:07 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์มีประสบการณ์มากและเรียบง่าย จึ่งต้องเดินทางตามความสามารถมาก

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณมากครับ ท่านอาจารย์ prayat ;)…