อนุทิน 163800 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๒๔๕

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒…ออกไปใช้สิทธิใช้เสียงตั้งแต่ ๐๘.๐๐ น. หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี…อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ใครก็ได้ที่มาเป็นแล้วทำให้บ้านเมือง เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้น…กลัวมากกับเหตุการณ์ที่เมื่อคราวที่ตอนนั้น คลังจะไม่มีเงินมาจ่ายเงินเดือน จนวาระสุดท้ายในวันที่ ๒๖ ของเดือนนั้นจึงบอกมาว่า “มีเงินเดือนมาจ่าย”…ช่วง IMF…เหตุการณ์นั้นยังจำมิรู้ลืม!!! ประสบการณ์ชีวิตที่เคยเจอ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)