อนุทิน 163798 - พ.แจ่มจำรัส

จะยังไงก็แล้วแต่

ต่อแต่นี้ ประเทศไทย

จะมี อนาคต….

ที่พอจะพึ่งได้บ้างแล้วล่ะ

……………

ท่ามกลางความสับสน

25 มีนาคม 2562

14.15 น.

เขียน 25 Mar 2019 @ 14:15 () แก้ไข 25 Mar 2019 @ 14:15, ()


ความเห็น (0)