อนุทิน 163793 - ต้นโมกข์

ลักษณะ 6 ประการของการเรียนรู้: ความคิดการศึกษาของลำดับขั้นการเรียนรู้ ตอนที่ 3

คำว่า “มัน” ทำงานอย่างไร?

ฉันจะเขียนเรื่องนี้ในไม่ช้านี้ และจะเขียนเรื่องนี้ในรูปของกราฟ เพราะสองเรื่องนี้มีความสำคัญมาก แต่ตอนนี้ ฉันจะกล่าวถึงมันในแง่การวางแผน, การประเมินผลตามสภาพจริง, การออกแบบหลักสูตร, และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed learning) หรือการพัฒนาคำถามการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อพื้นที่เนื้อหา

แบบจำนวนขั้นของบลูม (Bloom’s taxonomy) เป็นสิ่งที่ง่าย ด้วยการเรียงภาระงานที่ง่ายสุดไปหายากสุด นั่นแปลว่า นักเรียนไม่จำเป็นต้องแสดงระดับความเข้าใจที่สุดออกมา—นั่นเป็นเรื่องผิดประเด็น ความสามารถใดๆที่จะทำให้ภาระงานนี้เสร็จก็เป็นการแสดงออกซึ่งความเข้าใจแล้วทั้งสิ้น มีภาระงานอีกมากมายที่จะให้นักเรียนจะทำให้ดีขึ้น แต่ต้องมีตารางการตรวจสอบ เพื่อให้เรารู้ว่านักเรียนได้ถึงขั้นนั้นแล้ว

แปลและเรียงจาก

Terry Heick. 6 Domain of Cognition: The TeachThought Learning Taxonomy

เขียน 24 Mar 2019 @ 10:43 ()


ความเห็น (0)