อนุทิน 163791 - ต้นโมกข์

กริยาวลี to call off = ตัดสินใจว่าบางสิ่งบางอย่างจะไม่เกิดขึ้น เช่น

She called off the wedding. หล่อนตัดสินใจแล้วว่าการแต่งงานจะไม่เกิดขึ้น

เขียน 24 Mar 2019 @ 10:34 ()


ความเห็น (0)