อนุทิน 163787 - ต้นโมกข์

ลักษณะ 6 ประการของการเรียนรู้: ความคิดการศึกษาของลำดับขั้นการเรียนรู้ ตอนที่ 2

ความเข้าใจในฐานะที่เป็น “มัน”

โดยภายนอก มีความยุ่งยากเกี่ยวกับมันในฐานะที่เป็นความเข้าใจ ซึ่งดูเหมือนไม่ชัด น่าเบื่อ ไม่แน่นอน แต่หลายครั้งหลายคนก็รู้ว่า “มัน” คืออะไร “มัน” โดยแก่นแท้แล้วคือ “สิ่งที่เรียนรู้” และอาจเป็นสิ่งที่น่าหวาดระแวงทั้งครูและนักเรียน “มัน” เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งถูกพรรณนาด้วยคำที่ขู่ให้กลัว เช่น จุดประสงค์ (objective), เป้าหมาย (target), ความชำนาญ (proficiency), การทดสอบ (test), ข้อสอบ (exam), ผลการเรียน (grade), การสอบตก (fail), และความสำเร็จ (succeed)

ในแง่ของเนื้อหา “มัน” สามารถที่จะเป็นเกือบทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น ข้อเท็จจริง (fact), การค้นพบ (discovery), นิสัย (habit), ทักษะ (skill), หรือความคิดรวบยอดทั่วไป (general concept) ตั้งแต่ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ไปจนถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เลยทีเดียว หรือจากความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไปจนถึงจุดมุ่งหมายของผู้เขียนในหนังสือตำรา

ดังนั้นหากนักเรียนได้รับ “มัน” นอกเหนือจากการปฏิบัติการทางวิชาการล้วนๆแล้ว พวกนักเรียนควรจะทำอะไรได้อีกล่ะ? มีลำดับขั้น และคุณลักษณะที่ดำรงอยู่ในลำดับขั้นความเข้าใจในการเรียนรู้โดยบลูม ซึ่งเขาได้อธิบายไว้ถึง 6 ลักษณะใหญ่ในเรื่องความเข้าใจ

แปลและเรียงจาก

Terry Heick. 6 Domain of Cognition: The TeachThought Learning Taxonomy

เขียน 23 Mar 2019 @ 18:52 ()


ความเห็น (0)