อนุทิน 163785 - ต้นโมกข์

กริยาวลี to sell out = ขายหมด ไม่มีเหลือที่จะขาย เช่น

I got to the shop, and newspaper had sold out. ฉันไปที่ร้าน และหนังสือพิมพ์ถูกขายหมดไปเสียแล้ว

เขียน 23 Mar 2019 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)