อนุทิน 163776 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันพฤหัสบดี ๒๑ มีค. ๖๒

ต้อนรับคณะศีกษาดูงาน โครงการเครือข่ายคนอำเภอสระใครสุขภาพดี. การพัฒนาทีมนำหมู่บ้านด้านสุขภาพช่องปาก

จากสำนักวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้จัดการงานวิจัย

ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข. กรมอนามัย สสจ.แพร่ และคณะ

ขอบคุณ บ้านพลายงาม. รพ.สต.คอกช้าง. และ ทีม NCDs. ทีมหมอครอบครัว. ทีมช่องปาก. และทีม คปสอ.สระใคร ทุกท่าน ที่ร่วมทำงานกันมาตลอดนะคะ ตลอดจน สสจ.หนองคาย ที่เอื้ออำนวยสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

ขอบพระคุณโครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากวัยทำงาน มูลนิธิทันตสาธารณสุข สสส. ที่ชวนร่วมทำงาน สนับสนุนวิชาการ กำลังใจและทุนดำเนินการส่วนหนึ่ง

อำเภอสระใคร หนองคาย พร้อมเดินหน้าต่อเฟสสอง อีกสองปีกว่าค่ะ ^_,^

เขียน 23 Mar 2019 @ 01:49 () แก้ไข 23 Mar 2019 @ 01:53, ()


ความเห็น (0)