อนุทิน 163773 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๙๓๖ ]

“…”

…………………………

ชีวิตก็คือการไต่เขา บางช่วงต้องปีน บางช่วงเดิน บางช่วงไถล

บางช่วงขึ้น บางช่วงลง บางช่วงติดในซอก จุดสูงสุดอยู่บนยอดเขา

จุดสุดท้ายคือการลงจากเขา

วินทร์ เลียววาริณ

จุดเทียนทั้งสองปลาย

…………………………

เชียงใหม่ (ยามดึก)

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เขียน 22 Mar 2019 @ 23:00 () แก้ไข 24 Mar 2019 @ 23:19, ()

คำสำคัญ (Tags) #วินทร์ เลียววาริณ#จุดเทียนทั้งสองปลายความเห็น (0)