อนุทิน 163737 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๙๒๗ ]

“…”

…………………………

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เกรด ๒ หมู่เรียนสุดท้ายก็เสร็จจนได้

แต่จริง ๆ แล้วควรเสร็จมาหลายวันแล้ว

ไม่ได้เร่ง ทำไปเรื่อย ๆ จนเสร็จเอง

…………………………

เชียงใหม่ (ยามดึก)

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เขียน 19 Mar 2019 @ 23:57 ()


ความเห็น (0)