อนุทิน 163730 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๓๕

ย่าบุษ…ชอบสอนให้ลูก - หลาน มีความคิดสร้างสรรค์…จะไม่สอนด้วยการบล็อกความคิด พวกเธอเกิดมากับครอบครัวที่ให้โอกาสและมีอิสระทางด้านความคิดนะลูก…ด้วยการมีปู่เรกับย่าบุษ คอยสนับสนุน ให้โอกาสพวกเธอในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้…ซึ่งในอนาคตเธอจะใช้จินตนาการของเธอนำมาใช้ประโยชน์ต่อตัวเธอและประเทศชาติได้ค่ะ

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเองความเห็น (0)