อนุทิน 163728 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๓๓

เตรียมตัว…เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นกระทรวงใหม่…สำหรับตัวของฉันการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ คือ เข้ารอบ ๓ ของชีวิตที่ต้องรับรู้เรื่องราว ปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ใหม่ อีก ๓ ปี กฎหมายเสร็จ ฉันเกษียณพอดี…จะได้เห็นและทราบว่า “จริง ๆ แล้ว มันคือ ใช่หรือไม่” คริ ๆ ๆ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)