อนุทิน 163718 - ต้นโมกข์

กริยาวลี to take off = ถอดเสื้อผ้าออก หรือ บินเครื่องบินขึ้น

เขียน 18 Mar 2019 @ 18:44 ()


ความเห็น (0)