อนุทิน 163717 - แม่มด

แม่มด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันท้องถิ่นไทย วันสำคัญวันหนึ่งที่ชาวไทยต้องน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2448 เป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง และถือกำเนิดการปกครองส่วนท้องถิ่น นับแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ครบ 114 ปี พอดี พี่น้องชาวท้องถิ่นของจังหวัดชุมพรได้จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระองค์ท่าน หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีกันอย่างพร้อมเพรียงกัน

เขียน 18 Mar 2019 @ 16:35 ()

คำสำคัญ (Tags) #ท้องถิ่นไทยความเห็น (0)