อนุทิน 163710 - ต้นโมกข์

to hold one’s breath = กลั้นลมหายใจรอ เช่น

Have long can you hold your breath? เธอกลั้นลมหายใจได้นานขนาดไหน?

แต่ to hold my/ your breath เป็นสำนวนแปลว่าตั้งใจรอกับบางสิ่งบางอย่างแทบจะไม่ได้หายใจ

เขียน 17 Mar 2019 @ 18:39 ()


ความเห็น (0)