อนุทิน 16371 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

วันนี้ไปพบ อ.ที่ปรึกษาทั้งสองท่าน

Dr. Vimolwan ให้คำปรึกษาเรื่อง questionnaire 1) ส่ง articles พร้อมแบบสอบถาม เพื่อเคลียร์ที่มาที่ไปของคำถามที่ใช้ในแบบสอบถาม  2)ให้กลับมาปรับภาษาที่ใช้ในแบบสอบถามให้ respondents เข้าใจง่ายขึ้น เสร็จแล้วให้ส่งกลับไปให้ดูเพื่อ approve within this Thursday

Dr. Greg ให้คำปรึกษาเรื่องคำถามสำหรับ interviews คำถามที่ถามยังขาด context และเป็นคำถามแบบ big jump ให้นำกลับมาปรับแนวทางการถามคำถามโดยดูเรื่อง Thinking path ด้วย เสร็จแล้วให้กลับไปคุย this Tuesday 10.00-10.30am.

Keep Going Wasin!

เขียน 25 Jul 2008 @ 12:52 () แก้ไข 25 Jul 2008 @ 13:18, ()


ความเห็น (0)