อนุทิน 163701 - ต้นโมกข์

วลี To Whom It May Concern: ถึงท่านที่เกี่ยวข้อง

การใช้

  1. ใช้กับจดหมายแบบเป็นทางการ

  2. ไม่มีที่อยู่ หรือแผนก หรือเพศที่เฉพาะเจาะจง

ตัวอย่างที่จะใช้คือ 1. จดหมายแนะนำ 2. จดหมายรับรอง 3.

การร้องเรียนทางเป็นทางการเกี่ยวกับบริษัท เป็นต้น

เขียน 16 Mar 2019 @ 18:44 ()


ความเห็น (0)