อนุทิน 163695 - prayat duangmala

หลายวันที่ไม่ได้เข้าหน้า Gtk คิดถึง..มานั่งอ่านอนุทิน ของกัลยาณมิตร มีเรื่องดีๆมาเล่าให้ได้อ่านเสริมสร้างประสบการณ์ และเรื่องที่ต้องเป็นกำลังใจ จาก มช.กับฝุ่นละออง..ขอนแก่น มีบ้างแต่ก็น้อยเกิดจาก การเผาป่าอ้อย..ถ้าไม่เผาก็หาคนรับจ้างตัดยากและราคาค่าแรงสูง

เขียน 16 Mar 2019 @ 18:17 ()


ความเห็น (1)

ด้วยความระลึกถึงเช่นกันครับ