อนุทิน 163691 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๓๐

ช่วงปิดเทอม…พี่ฟ้าครามเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งเรื่องการใช้ทักษะชีวิต และการอ่านหนังสือด้วยตัวของเธอเอง ความรู้ที่เรียน คือ การท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ การอ่านเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การคิด วิเคราะห์…ครอบครัวของเราไม่ชอบให้ลูก หลาน ไปเรียนพิเศษตอนเด็ก แต่ชอบให้เธอได้เรียนรู้ด้วยการอ่านหนังสือด้วยตัวของเธอเอง สิ่งนี้มากกว่าที่ทำให้มันซึมอยู่ในตัวของเธอเอง อีกอย่างประหยัดเงิน…เพราะความรู้ปัจจุบันนี้มากมาย หลายหลายช่องทาง

เรียนรู้…ได้จากตัวของพวกเราเองความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ในยุคปัจจุบัน พ่อแม่คิดว่า ทำงานหาเงิน และจ่ายมากเท่าไรก็ได้ คือ รักลูก ตามกระแสนิยม เช่น ต้องเรียนพิเศษ เรียนล่วงหน้า เป็นต้น แต่ในความเป็นจริง เด็กเคร่งเครียด และเป็นการก่อปัญหาให้กับเด็ก ผู้รับสอน ก็คิดว่า เป็นการหารายได้ อาจขายอาหารให้เด็กด้วย ในอดีต ครูสอนพิเศษให้เด็กเพราะเรียนไม่ทันเพื่อนในชั้น หือติวพิเศษเพื่อสอบแข่งขัน อาจไม่คิดเงินด้วยซ้ำ เพราะทำด้วยความเมตตา ปัจจุบัน ทุกเรื่อง เงินการเป็นตัวตั้ง … ถ้าย้อนคิดกันบ้าง เราได้สร้างปัญหาให้เด็กๆมากมาย โชคดีจริงๆ ของน้องฟ้าคราม มีผู้ใหญ่ที่เข้าใจ…

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ…ย่าบุษทราบเมื่อตัวเองได้มาทำงานในจุดที่สูงมากขึ้นแล้ว ยิ่งทำงานในวงการศึกษา ยิ่งทำให้ย่าบุษทราบขึ้นมากมายว่า ทำไมสังคมจึงเป็นเช่นนี้ แล้วหันกลับมาดูครอบครัวของเราเองค่ะ สิ่งดี ๆ ที่เราต้องทำให้กับครอบครัวและลูก ๆ หลาน ๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

น่าจะมีเวทีให้ย่าบุษ ได้แลกเปลี่ยน กับผู้ปกครองทั้งหลาย จะเป็นคุณูปการยิ่ง ต่อวงการศึกษาไทย เมื่อเกิดปัญหากลายเป็นผลักภาระให้ โรงเรียน ครู เสียหมด ก็หาใช่ไม่ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ใด ก็น่าจะเริ่มแก้ไขที่นั่น บางครอบครัว ความไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อแม่ หรือผู้ปกครองเด็กน้อย ก็มีให้เห็นมากเหลือเกินค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ…อาจจะมาจากเหตุเพราะกระบวนการความคิดที่แตกต่างกันด้วยกระมังคะ…ปัญหาสังคมมีให้เราเห็นมากมายเลยค่ะ ยิ่งสูงก็ยิ่งเห็นนะคะ แต่ในที่สุด คือ สิ่งที่เป็นองค์ความรู้ของตัวเราทำคุณประโยชน์ต่อคนและประเทศชาติ ได้มากเท่าไรค่ะ…จิตสำนึกของแต่ละบุคคลสำคัญมาก ๆ ค่ะ ที่จะตระหนักถึง หน้าที่ความรับผิดชอบของคนในชาติค่ะ