อนุทิน 163687 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๒๘

ทุกจังหวะของชีวิต…คือ การพัฒนา

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)