อนุทิน 163674 - ต้นโมกข์

สำนวน to pay out of someone’s own pocket = ใช้เงินของคนนั้นเอง เช่น

I paid out of my own pocket. ฉันใช้ของฉันเอง

เขียน 15 Mar 2019 @ 04:57 ()


ความเห็น (0)