อนุทิน 163672 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๒๗

ปิดเทอม…พี่ฟ้าครามเรียนรู้หนังสือ ทบทวนความรู้ อยู่กับบ้าน ด้วยตัวของเธอเอง เพราะย่าสอนเธอให้อ่านหนังสือเอง มากกว่าที่จะไปเรียนพิเศษ และย่าก็พยายามหาหนังสือ ความรู้จาก Internet ให้เธอได้ศึกษา

เรียนรู้…ได้จากตัวของพวกเราเองความเห็น (0)