อนุทิน 163670 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๒๕

เมื่อวานเช้า…ประชุมเรื่องโครงสร้างอัตรากำลังของ มรภ.พิบูลสงคราม…ถูกรื้อตามนโยบายของ รษก.อธิการบดี เพื่อให้ดูกระชับ กระทัดรัด ตามจำนวนนักศึกษาและอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย…งานเข้ากองบริหารงานบุคคลอ่ะ!!!ความเห็น (0)