อนุทิน 163663 - ต้นโมกข์

แสลง count me out = อย่ามานับฉันนะ, ไม่เข้าร่วม ความหมายคล้ายๆกับ No เช่น

Count me out. อย่ามานับฉันนะ I am not in mood. ฉันอารมณ์ไม่ดี

เขียน 13 Mar 2019 @ 18:33 ()


ความเห็น (0)